Социална отговорност

      Фирмата е един от големите работодатели в град Първомай. Осигуряват се 50 постоянно заети работни места, а в лятно-есенният период, когато тече прибирането и преработването на реколтата, персоналът достига до 150 - 200 човека.

  Всички производства на фирмата се осъществяват съгласно законово-установените наредби и предписания на Европейския съюз, както и на българското законодателство. По този начин не се допуска производство на некачествена продукция и замърсяване на околната среда.