Замразени полуфабрикати

    Производството на замразен печен белен пипер има следният технологичен цикъл: суровината трябва да е без наранявания и загнивания. Ръчно се извършва отделянето на дръжката и семената от  нея, след това пиперът се изпича в чушкопеци. По механичен път изпеченият вече пипер стига до белачна машина, където се отделят люспите. Обеленият пипер се проверява за дефекти при машинното белене. Вече готовият печен, белен пипер машинно се калибрира в четири килограмови полиетиленови пакети. Полученият продукт се подлага на шоково замразяване и се премества в хладилен склад за съхранение при специфични условия.

    Производството на замразен печен белен патладжан е аналогично с това на замразеният печен пипер.