Пиперков концентрат (пюре)

    Технологията на производство на пиперково пюре има следния производствен цикъл. 

    Свежите червени пиперки се приемат във вани. Суровината посредством водни пътища и елеватори достига до инспекционна лента, където става отделяне на листа, корени, стебла и други механични примеси. След това добре измитите пиперки се раздробяват. Раздробените пиперки преминават през загреватели, където се загряват. Загретите червени пиперки отиват в пасир машина, където става отделяне на семената и люспите.

    Полученият сок трябва да се сгъсти. Сгъстяването се извършва във Вакуум-изпарителна инсталация. 

    При пиперковото пюре по стандарт се произвеждат два вида концентрат: 

      - Единичен – 12-14% сухо вещество; 

      - Двоен – 22-24% сухо вещество;   

    По желание на клиента може да се произведе пиперков концетрат с различен процент сухо вещество.

    Полученото пюре се стерилизира през непрекъснато действащ стерилизатор при 123º С, след което пюрето се охлажда в охладител. Стерилизираното вече пюре се пълни в торби за асептично съхранение посредством асептична пълначна машина Асептичните торби са от полипропилен и се слагат в метални варели. Има различни разфасовки от: 200, 100, 10 и 5 кг. Предимството на асептичното съхранение е, че за съхранението на така затвореното пюре не са необходими други допълнителни условия по съхранението му.