Екип

    Във фирмата има изградена стройна организационно-управленска структура. Като взаймодействието между производство, склад-готова продукция и пласмент е на най-високо ниво. В „ББП” ООД е изграден екип, както от млади и перспективни  висококвалифицирани специалисти, така и от хора с дългогодишен опит в консервната промишленост. По този начин се получава благоприятна комбинация, която допринася за задоволяването на нуждите на нашите клиенти.