Качество

    Качеството на нашите продукти е приоритет за нас, затова качествен контрол се извършва на всеки един етап от производствения цикъл.   

    В своето производство "ББП" ООД влага само български суровини, без да използва консерванти, изкуствени овкусители и оцветители, по този начин се гарантира запазването на традиционния вкус, който имат българските консерви.
   Фирмата има разработена и внедрена система за управление на безопасността на храните IFS Food от TUV NORD cert. в продуктова категория плодове и зеленчуци.

    От юни 2012г. "ББП'' ООД получи разрешително № BG1604060EO от Българска Агенцията по безопасност на храните за производство и търговия на консерви от животински произход.


Сертификати