Износ

     Освен на българският пазар "ББП" ООД има добри позиции и в международната търговия.Фирмата притежава всички необходими сертификати и разрешителни за експорт на продукти, произведеждани от нас. "ББП" ООД изнася своите продукти в страни от Европейският съюз, Канада, САЩ, Русия, Китай и др.